OHJEITA

Ikonin
lisääminen

Tee verkkosovelluksesta ikoni mobiililaitteen aloitusnäyttöön (Chrome/Android)

Viestien vastaanottamisen lopettaminen

Voit lopettaa viestien vastaanottamisen milloin tahansa (Chrome/Android ja Chrome/Windows)

Ongelmana Facebook, Twitter tai LinkedIn

Kanavan aktivoiminen kun olet saapunut verkkosovelukseen somesta (Chrome/Android)