OHJEITA

Kuvakkeen
lisääminen

Tee verkkosovelluksesta kuvake mobiililaitteen aloitusnäyttöön
(Chrome/Android).

Viestien vastaanottamisen lopettaminen

Voit lopettaa viestien vastaanottamisen milloin tahansa (Chrome/Android ja Chrome/Windows).

Ongelmana Facebook, Twitter tai LinkedIn

Kanavan aktivoiminen kun olet saapunut verkkosovelukseen somesta (Chrome/Android)